Over ons

Dat wie doe sa biedt veel interessant verhalen, video’s, foto’s, muziek en andere geluidsfragmenten en vraagt aandacht voor het gebruik van de moedertaal in zorgsituaties. Dat wie doe is interessant voor ouderen en hun kinderen of kleinkinderen, maar ook voor professionals in de zorg die op zoek zijn naar materialen of inspiratie.

Taal is bepalend voor het welbevinden

Taal is bepalend voor het welbevinden van zorgvragers. Voel ik me thuis, voelt het vertrouwd, ben ik op m’n gemak? Dat is belangrijk voor mensen. En dat gevoel, zo blijkt uit onderzoek, hangt samen met de taal die gesproken wordt door verzorgenden.

Taal bepaalt de afstand tussen verzorgende en zorgvrager. Een goed contact en een goede relatie met de zorgvrager hangen nauw samen met de kwaliteit van de zorg die geboden wordt. Het gebruik van taal bepaalt de afstand tussen verzorgende en zorgvrager. Het gebruik van de moedertaal verkleint die afstand en het moeten spreken van de standaardtaal maakt die afstand juist groter.

Dat wie doe sa werkt samen met zorgaanbieders om zorgvragers te stimuleren de eigen taal te gebruiken in zorgsituaties. Dit kan door de betreffende taal zichtbaar te maken op de zorglocatie door middel van bijvoorbeeld posters en buttons, maar ook door het aanbieden van workshops aan de verzorgenden.

Wat is ‘Dat wie doe sa’?

Dat wie doe sa biedt veel materialen uit het verleden die geschikt zijn voor reminiscentie: verhalen, muziek, video’s, enzovoorts. Het aanbod bestaat uit herkenbaar materiaal afkomstig uit de regio en in de taal van de regio.

Herkenbare locaties, situaties en handelingen die in beeld worden gebracht met authentiek materiaal zijn interessant voor een ieder die belangstelling voor het verleden heeft, maar met name voor ouderen en hun kinderen en kleinkinderen. Aan de hand van het aangeboden materiaal kunnen zij bewust herinneringen ophalen en samen in gesprek gaan over het verleden.

Het materiaal dat Dat wie doe sa aanbiedt is niet alleen geschikt voor particulieren, maar ook voor professionals in de zorg. Zo is het voor bijvoorbeeld dementerenden positief om te vertellen over hun leven. Zij worden zich zo bewust van de eigen identiteit en de eigen ervaringen en prestaties uit het verleden. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de persoon in kwestie.

Deel deze pagina