Belang van moedertaal in de zorg

Taal is bepalend voor het welbevinden van zorgvragers en bepaalt de afstand tussen verzorgende en zorgvrager.

Welbevinden van de zorgvrager

Voel ik me thuis, voelt het vertrouwd, ben ik op m’n gemak? Dat is belangrijk voor mensen. En dat gevoel, geven de antwoorden aan, hangt samen met de taal die gesproken wordt door zorgvragers en verzorgenden. Belangrijkste conclusie van Hokker taal prate jo? is dat de (moeder)taal die gesproken wordt van belang is in zorgsituaties.

Bepalend voor de afstand

Verzorgenden geven aan dat de taal die ze spreken belangrijk is voor het contact met de zorgvrager. En een goed contact en goede relatie met de zorgvrager hangen nauw samen met de kwaliteit van zorg die verzorgenden bieden. Het gebruik van taal bepaalt de afstand tussen verzorgende en zorgvrager. Het gebruik van de moedertaal verkleint die afstand, het spreken van de standaardtaal maakt die afstand groter. Verzorgenden die grip willen hebben op die afstand blijken bewust de (moeder)taal in te zetten om de door hen gewenste afstand te bewerkstelligen.

Diel dizze side