Taalverhoudingen ouderen in Fryslân

Ruin 56% van de 65-plussers in Fryslân heeft het Fries als moedertaal, een kleine 20% het Nederlands en de overige hebben een andere moedertaal als bijvoorbeeld het Bildts, Stellingwerfs, of een allochtone taal.
Deze cijfers uit de Friese taalatlas 2011 komen overeen met de cijfers uit Hokker taal prate jo? uit 2013. Hier geeft iets meer dan de helft (58%) van de ondervraagde zorgvragers aan dat het Fries de moedertaal is. 19% antwoordt dat zijn/haar moedertaal Nederlands is. Het Stadsfries (Liwwadders, Harlingers, Dokkumers) als moedertaal is met 9% vertegenwoordigd. 2% van de geïnterviewde zorgvragers hebben het Bildts als moedertaal, voor 1% van de zorgvragers is dat het Stellingwerfs.
Meerdere ondervraagden geven overigens twee of meer talen op als hun moedertaal. Verder valt de verscheidenheid in moedertaal op: Surinaams, Gronings, Drents, Aasters, Twents, Gaasterlands, Woudfries, Amsterdams, Munnikezijlsters.

Diel dizze side