Hoe zorg ik voor een goed talig contact met andertaligen?

Het gebruik van de eigen taal van de zorgvrager heeft een positief effect op de communicatie tussen zorgvragers en verzorgenden:

  • Het helpt de zorgvrager zich beter te uiten.
  • Het geeft een vertrouwensband.
  • Er is sprake van verbondenheid.

Het komt dus mooi uit, als de verzorgende de (streek)taal beheerst. Er zijn echter veel streektalen, dialecten en andere talen in ons land. Het is niet zo verwonderlijk dat een verzorgende de moedertaal van de zorgvrager niet beheerst. Gelukkig zijn er handreikingen waarmee de communicatie toch plezierig en doeltreffend kan verlopen en de hierboven genoemde voordelen uitkomen.

Diel dizze side