Frysk-Nederlânsk & Nederlands-Fries

Watwurdit is makke yn Flash en wurket dêrom net op de measte mobile apparaten. Fansels is der wol in app foar Iphone, Android en Blackberry. Mear oer Watwurdit fine jo op www.praatmarfrysk.nl.

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen