Fergees

Dat wie doe sa - poster

Dat wie doe sa - poster

'Dat wie doe sa' freget omtinken foar it brûken fan de memmetaal yn soarchsitewaasjes. It is mei sizzen net te dwaan-poster

Besjoch

Rapport 'Hokker taal prate jo?'

Rapport 'Hokker taal prate jo?'

Onderzoeksrapport met actuele informatie over het gebruik van (streek)taal in zorgsituaties.

Besjoch

Dat wie doe sa - folder (FRL)

Dat wie doe sa - folder (FRL)

'Dat wie doe sa' freget omtinken foar it brûken fan de memmetaal yn soarchsitewaasjes.

Besjoch

Dat wie doe sa - folder (NL)

Dat wie doe sa - folder (NL)

'Dat wie doe sa' freget omtinken foar it brûken fan de memmetaal yn soarchsitewaasjes.

Besjoch

Dat wie doe sa - setsje fan 5 kaarten

Dat wie doe sa - setsje fan 5 kaarten

'Dat wie doe sa' freget omtinken foar it brûken fan de memmetaal yn soarchsitewaasjes. It is mei sizzen net te dwaan-kaartenset

Besjoch

Praat mar Frysk - Pakketsje foar Bedriuwen

Praat mar Frysk -  Pakketsje foar Bedriuwen

Spesjaal foar bedriuwen is der in PraatmarFrysk-pakketsje gearstald.

Besjoch

Ferhaleboekje fan 2014

Ferhaleboekje fan 2014

Foarlêzen - foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen. Ferhaleboekje fan 2014

Besjoch

Praat mar Frysk - button

Praat mar Frysk - button

Draag de button ook als je graag Fries wilt leren en nodig iedereen uit om Fries tegen je te spreken!

Besjoch

Praat mar Frysk - opblaaslippen

Praat mar Frysk - opblaaslippen

Lit sjen dat it Frysk wolkom is by jimme mei de opblaaslippen fan Praat mar Frysk.

Besjoch

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen