Fergees

Dat wie doe sa - poster

Dat wie doe sa - poster

'Dat wie doe sa' freget omtinken foar it brûken fan de memmetaal yn soarchsitewaasjes. It is mei sizzen net te dwaan-poster

Besjoch

Rapport 'Hokker taal prate jo?'

Rapport 'Hokker taal prate jo?'

Onderzoeksrapport met actuele informatie over het gebruik van (streek)taal in zorgsituaties.

Besjoch

Dat wie doe sa - folder (FRL)

Dat wie doe sa - folder (FRL)

'Dat wie doe sa' freget omtinken foar it brûken fan de memmetaal yn soarchsitewaasjes.

Besjoch

Dat wie doe sa - folder (NL)

Dat wie doe sa - folder (NL)

'Dat wie doe sa' freget omtinken foar it brûken fan de memmetaal yn soarchsitewaasjes.

Besjoch

Dat wie doe sa - setsje fan 5 kaarten

Dat wie doe sa - setsje fan 5 kaarten

'Dat wie doe sa' freget omtinken foar it brûken fan de memmetaal yn soarchsitewaasjes. It is mei sizzen net te dwaan-kaartenset

Besjoch

Praat mar Frysk - Pakketsje foar Bedriuwen

Praat mar Frysk -  Pakketsje foar Bedriuwen

Spesjaal foar bedriuwen is der in PraatmarFrysk-pakketsje gearstald.

Besjoch

Ferhaleboekje fan 2014

Ferhaleboekje fan 2014

Foarlêzen - foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen. Ferhaleboekje fan 2014

Besjoch

Praat mar Frysk - button

Praat mar Frysk - button

Draag de button ook als je graag Fries wilt leren en nodig iedereen uit om Fries tegen je te spreken!

Besjoch

Praat mar Frysk - opblaaslippen

Praat mar Frysk - opblaaslippen

Lit sjen dat it Frysk wolkom is by jimme mei de opblaaslippen fan Praat mar Frysk.

Besjoch

Diel dizze side