Alle producten

Hjirûnder fine jo in spesjaal selektearre oanbod út de Afûk-winkel. Kinne jo by datwiedoesa net fine wat jo sykje, sjoch dan ris yn de websjop fan de Afûk, of kom lâns oan de bûterhoeke nr 3 yn Ljouwert.

Alde leafde; leafdesbrieven 1940-1975

Alde leafde; leafdesbrieven 1940-1975

Leafdesbrieven fan ferskate Friezen skreaun yn de perioade 1940-1975. Fan allegearre is ek in koart libbensferhaal te lêzen en binne de troufoto’s te sjen.

Besjoch

Workshop: Hoe taalgevoelig bent u?

Workshop: Hoe taalgevoelig bent u?

Workshop Language Awareness: wordt u bewust van de rol van taal (in uw werk) en doe er uw voordeel mee!

Besjoch

Dat wie doe sa,
diel 2: Beroppen

Dat wie doe sa,<br>diel 2: Beroppen

Ferhalen, gedichten en fraachpetearen foar âlderein.
tema: beroppen fan eartiids| thema: beroepen van vroeger

Besjoch

Dat wie doe sa, rige

Dat wie doe sa, rige

Ferhalen, gedichten en fraachpetearen foar âlderein. Tema's: beroppen, feest, iten en drinken, sport, sjonge en spylje

Besjoch

Fryslân sjongt

Fryslân sjongt

Sa'n 150 lieten oer Friezen en Fryslân, oer it leauwen ,mar ek histoaryske lieten, kanons en noch folle mear.
Fryske lieten | Friese liederen

Besjoch

Workshop Dat wie doe sa, Frysk yn de soarch

Workshop Dat wie doe sa, Frysk yn de soarch

Dizze workshop jout ynformaasje oer it brûken fan de memmetaal lit jo yn de kunde komme mei it Dat wie doe sa materiaal dat ûntwikkele is foar de (mantel) soarch aktiviteiten foar âlderein.

Besjoch

Diel dizze side