Alle producten

Hjirûnder fine jo in spesjaal selektearre oanbod út de Afûk-winkel. Kinne jo by datwiedoesa net fine wat jo sykje, sjoch dan ris yn de websjop fan de Afûk, of kom lâns oan de bûterhoeke nr 3 yn Ljouwert.

Alde leafde; leafdesbrieven 1940-1975

Alde leafde; leafdesbrieven 1940-1975

Leafdesbrieven fan ferskate Friezen skreaun yn de perioade 1940-1975. Fan allegearre is ek in koart libbensferhaal te lêzen en binne de troufoto’s te sjen.

Besjoch

Frysk op de wurkflier

Frysk op de wurkflier

De Afûk organisearret kursussen foar meiwurkers fan ynstellings. Kommunikaasje yn de eigen taal skept in bân bringt jo tsjinst tichterby de klant.

Besjoch

Workshop: Hoe taalgevoelig bent u?

Workshop: Hoe taalgevoelig bent u?

Workshop Language Awareness: wordt u bewust van de rol van taal (in uw werk) en doe er uw voordeel mee!

Besjoch

Dat wie doe sa - poster

Dat wie doe sa - poster

'Dat wie doe sa' freget omtinken foar it brûken fan de memmetaal yn soarchsitewaasjes. It is mei sizzen net te dwaan-poster

Besjoch

Kwartetspul Fryslân

Kwartetspul Fryslân

It bekendste kaartspul foar bern! Sykje sa gau mooglik de fjouwer kaarten fan elke searje byinoar. Teksten yn it Frysk en Nederlânsk.

Besjoch

Rapport 'Hokker taal prate jo?'

Rapport 'Hokker taal prate jo?'

Onderzoeksrapport met actuele informatie over het gebruik van (streek)taal in zorgsituaties.

Besjoch

Dat wie doe sa,
diel 1: Skoalle

Dat wie doe sa,<br>diel 1: Skoalle

Ferhalen, gedichten en fraachpetearen foar âlderein.
tema: skoalle fan eartiids| thema: school van vroeger

Besjoch

Dat wie doe sa - folder (FRL)

Dat wie doe sa - folder (FRL)

'Dat wie doe sa' freget omtinken foar it brûken fan de memmetaal yn soarchsitewaasjes.

Besjoch

Dat wie doe sa,
diel 2: Beroppen

Dat wie doe sa,<br>diel 2: Beroppen

Ferhalen, gedichten en fraachpetearen foar âlderein.
tema: beroppen fan eartiids| thema: beroepen van vroeger

Besjoch

Diel dizze side