Viene jimme ut erg dat ik ut in ut Amelans doe

24 november 2014

Het is weer maandag. Als de klok tien uur slaat is er de activiteit “koffie en theedrinken” met de bewoners van Leppehiem en is het ook tijd om de mededelingen te doen. Waar ik me altijd op betrap is het feit dat ik meestal aan de bewoners vraag of ze het erg vinden wanneer ik ze in het Amelands toespreek. Het is nu eenmaal zo dat vrijwel 90 procent van de bewoners Fries spreekt. Ik suggereer dat mensen Nederlands of dialect niet echt kunnen waarderen vooral wanneer je met de Friese taal bent opgegroeid alleen maar Fries geldt. Aan de andere kant moet ik toch gewoon mezelf zijn? Moet ik toch de taal of dialect spreken waarin ik ben opgegroeid? Nou daar ga ik maar; Viene jimme ut erg dat ik ut in ut Amelans doe? Waarop een bewoner zegt, Praatst stou maar gewoan Amelans, de hakkelst te veul in ut Nederlans. Frysk, Nederlands, Amelands, schijnbaar maakt het de bewoners niks uit. Het Amelans is spraakmakend en brengt gesprekstof op gang.

Diel dizze side