Teaching Languages to Caregivers

21 september 2015

Het Europese project Teaching Languages to Caregivers is een taalproject van de hoogste maatschappelijke relevantie:  het voorziet gratis ondersteuning op vlak van taal en interculturele competenties voor anderstalige werknemers in de zorgsector.

Onderzoek heeft aangetoond dat taal- en cultuurverschillen vaak struikelblokken vormen voor anderstalige werknemers: het gaat o.m. om het gebruik van het juiste register, een gepaste aanspreekvorm (u/jij) of beleefdheidsformules, maar ook om kennis en inzicht van bv. homoseksualiteit en euthanasie in de Nederlandse maatschappij. De zorgsector is bij uitstek een omgeving waarin veel emoties omgaan, en waarin wederzijds begrip belangrijk is. Extra ondersteuning is daarom een absolute noodzaak.

Het project van TLC Pack richt zich op taalondersteuning op maat voor anderstaligen die (willen) werken in de zorgsector. De focus ligt niet enkel op de verwerving van specifieke woordenschat voor die sector, maar ook op de ontwikkeling van interculturele kennis en inzichten. Beide aspecten komen aan bod in het uiteindelijke lessenpakket dat bedoeld is voor anderstalige zorgkundigen, taaldocenten en leidinggevenden in de zorgsector.

Het TLC Pack zal gratis en online beschikbaar zijn in de zes projecttalen (Nederlands, Engels, Duits, Grieks, Italiaans en Spaans) voor de niveaus A2 tot en met B1/B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK). De lesmethode zal audio- en videomateriaal combineren met handleidingen en interactieve testen en is geschikt voor gebruik op de werkvloer, in beroeps- en taalopleidingen en bij zelfstudie.

Begin 2016 wordt er een open seminar over TLC Pack georganiseerd in Duitsland. Het is de bedoeling om deskundigen, beleidsmakers, lokale autoriteiten en taaldocenten uit heel Europa samen te brengen. Deze bijeenkomst komt bovenop een brede waaier aan verspreidingsactiviteiten die plaatsvinden zolang het project loopt.

LINGUAPOLIS, onderdeel van de Universiteit Antwerpen,  is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de voorbeeldunit en het materiaal voor Nederlands.  Linguapolis ontwikkelt materiaal op basis van authentieke en realistische video-opnames. Zo worden anderstalige werknemers vertrouwd gemaakt met het specifieke taalgebruik in de zorgsector en met typische Vlaamse situaties en gewoontes. Het volledige pakket is in juni 2016 klaar en gratis te vinden op http://language-for-caregivers.eu

Website:http://language-for-caregivers.eu

Bron artikel: UAntwerpen

 

Diel dizze side