Overzicht dementie in Friese gemeenten

29 september 2015

Dementie is de sterkst stijgende aandoening onder de bevolking. In 2012 telde Fryslân naar schatting 10.500 inwoners met dementie. In 2030 zal dit aantal oplopen tot 18.000, een stijging van 70%. Het gaat vooral om 75+’ers: de snelle stijging van deze leeftijdsgroep brengt de stijging van dementie met zich mee. Dit meldt het TNO in haar publicatie 'Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van functioneren en chronische aandoeningen' (2013).  De ziekte heeft ingrijpende gevolgen voor het functioneren, ongeacht de fysieke gesteldheid. 
 
Met het stijgen van het aantal ouderen wordt een forse stijging van het aantal dementerenden verwacht. Friese gemeenten laten grote verschillen zien. Zo stijgt het aantal dementerenden op de Waddeneilanden vooral op Ameland en Vlieland en in de gemeenten Harlingen, Leeuwarderadeel, Lemsterland en Littenseradiel. De kleinste stijging wordt verwacht op Schiermonnikoog en in Leeuwarden en Heerenveen. -
 
Meer informatie vindt u op: Fries Sociaal Planbureau
Zie ook de eerdere berichtgeving over dit onderwerp: nieuwsbericht 17 september 2015
 
 
Prognose aantal dementerenden Friese gemeenten 
Bron: Alzheimer Nederland, bewerking FSP

 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met Truus de Witte, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau.
Telefoon: 06-392 019 93 / (058) 234 85 00
Email: tdewitte@friessociaalplanbureau.nl

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen