Gesprekken in de moedertaal helpen dementerenden

28 april 2015

Bewoners van het Cameron Care House in Inverness (Schotland) herinneren zich meer door middel van gesprekken in het Gaelic. De samenwerking tussen schoolkinderen en ouderen en de gesprekken die daardoor plaatsvinden stimuleren het geheugen van Gaelic moedertaalsprekers met dementie. Een van de belangrijkste redenen voor dit project is het welzijn van oudere mensen te bevorderen en voor de jonge kinderen biedt het de mogelijkheid om hun eigen taal en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. 

In Friesland komt deze situatie ook voor. In onze tweetalige provincie zijn veel ouderen die Friestalig zijn opgevoed.  En het zijn nu juist hun vroegste herinneringen, de periode toen ze zelf jong waren, die door het Fries, de moedertaal, beter bewaard zijn gebleven. Daarnaast voelen de ouderen zich even het middelpunt van aandacht en dat geeft een ze een positief en goed gevoel.

Voor de zorgcentra in Friesland bestaat dit project, deze activiteit ook. Activiteitenbegeleiders kunnen met behulp van Friestalige verhalenboekjes samen met een basisschool uit de omgeving deze activiteit organiseren. Lees hier meer over deze activiteit en de bijbehorende opdrachtkaart. 

Artikel 8 april 2015, Inverness, Schotland  l  Gaelic conversations help Inverness dementia sufferers

Diel dizze side