Typysk Teake (diel 2)

In rige fan 2 programma's oer Teake van der Meer en syn typkes as Lytse Teake. Eelke Lok prate mei Teake oer hoe dy typkes ta stân kaam binne en wêr hy syn ynspiraasje opdocht foar syn sketskes.

Diel 1

Oare aktiviteiten by dit thema

Diel dizze side