Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Leafde en papier 2

Leafde en papier 2

Doel fan dizze aktiviteit is kontakt meitsje fia papier of fia moderne kommunikaasjemiddels.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

Bingoferhaal: It reiske

Bingoferhaal: It reiske

Se wienen der allegear klear foar, 48 manlju en froulju stiene by de bewaarskoalle te wachtsjen. Klear foar it jierlikse âldereinreiske.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Feest en feestdagen / Ferskaat

Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

Omrop Fryslân

Nei oanlieding fan 70 jier befrijing is Fryslân DOK snein begûn mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Iten en drinken / It libben rûn

Oprop! foar skrikkeldei, Fryske gebrûken en gewoanten?

Oprop! foar skrikkeldei, Fryske gebrûken en gewoanten?

Hoe liket it yn Fryslân mei de gebrûken en gewoanten op skrikkeldei? Wurde der lykas yn Vlaanderen of Noarwegen ek skrikkelkoeken bakt?

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Deistich libben / Feest en feestdagen

Nei skoalle yn in omkearde winterjas

Nei skoalle yn in omkearde winterjas

Wijpkje de Vries-Hiemstra - 1928

Ik hie in ‘omkearde’ winterjas. Dy hie ús mem sels makke út in âld jas fan ús heit. Se hie der sa’n protte wurk fan hân, dat doe’t in slip fan dy jas yn myn fytstsjil rekke en it allegear gatsjes wie, doarst ik dat thús net heal te fertellen.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Skoalle / Iten en drinken

Hindeloopen historisch erfgoed

Hindeloopen historisch erfgoed

Compilatie Fries Film Archief

Een selectie van historische filmbeelden van Hindeloopen: 1933 (Gerrit Aalfs), 1941 (Piet Wagter), 1948, 1963, 1965 (Johan Adolfs).

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben

Leafde en papier 1

Leafde en papier 1

Doel fan dizze aktiviteit is skriuwe foar it plezier, oantinkens ophelje en meielkoar in spultsje dwaan en elkoar op dy manier better kennen leare.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

Mei de bus

Mei de bus

Foar koartere ritsjes koe men mei de fyts wol ta, mar om fierder te reizgjen namen jo earder de bus of de trein. Wat binne de oantinkens oan it busferfier.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / Deistich libben / Ferskaat

Doarpsfideo Wijckel (1959-1960)

Doarpsfideo Wijckel (1959-1960)

J.W.L. Adolfs

Doarpsfideo Wijckel (1959-1960) - J.W.L. Adolfs

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben

’t Boaskjen fan jongelju 1

’t Boaskjen fan jongelju 1

Doel fan dizze aktiviteit is fertelle oer famyljeleden oan wa’t de dielnimmers goede oantinkens hawwe.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Wat in feest!

Wat in feest!

Troch de leafde (op papier) te beskriuwen, komme oantinkens sterker nei boppe. Dat wurdt noch ris fersterke troch it mei elkoar te bepraten.

Fierder lêze

Tema's: Leafde / Feest en feestdagen / Deistich libben / Sjonge en spylje

Fryslân 4045 | De loftoarloch

Fryslân 4045 | De loftoarloch

Omrop Fryslân

Nei oanlieding fan 70 jier befrijing is Fryslân DOK snein begûn mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Iten en drinken / It libben rûn

Oranje - Douwe Kootstra

Oranje - Douwe Kootstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Deistich libben / It libben rûn / Feest en feestdagen

La vie en rose 1

La vie en rose 1

Doel fan dizze aktiviteit is de âlderein harkje te litten nei muzyk fan eartiids dy’t se sels útkeazen hawwe.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Diel dizze side