In gesprek met anderstaligen

Het gebruik van de eigen taal van de zorgvrager heeft een positief effect op de communicatie tussen zorgvragers en verzorgenden:

  • Het helpt de zorgvrager zich beter te uiten.
  • Het geeft een vertrouwensband.
  • Er is sprake van verbondenheid.

Het komt dus mooi uit, als de verzorgende de (streek)taal beheerst. Er zijn echter veel streektalen, dialecten en andere talen in ons land. Het is niet zo verwonderlijk dat een verzorgende de moedertaal van de zorgvrager niet beheerst. Gelukkig zijn er handreikingen waarmee de communicatie toch plezierig en doeltreffend kan verlopen en de hierboven genoemde voordelen uitkomen.
Het helpt je als je je verdiept in je je cliënten. In wie ze zijn, wat hun herkomst is en ook wat hun moedertaal is. Natuurlijk is de een non-verbale communicatie. Dat is een mooie aanvulling op de gesproken taal.

Versta en spreek je de taal niet?

Werk je als verzorgende in een streek waar andere (streek)talen gesproken worden? En spreek jij die taal niet? Probeer je dan een beetje op te hoogte te stellen van die taal. Leer bijvoorbeeld een begroeting (‘goedemorgen’) of een afscheidsfrase (‘tot morgen’) in die taal.
Spreek altijd positief over het feit dat je cliënt een andere taal spreekt dan jij.

Versta je de taal wel, maar spreek je de taal niet?

Versta jij de taal wel maar spreek je de taal niet? Moedig je cliënt aan zo veel mogelijk zijn/haar moedertaal tegen je te spreken. Het effect is groot: je cliënt vindt het fijn, en jij begrijpt toch wel wat hij/zij bedoelt, dankzij je passieve taalkennis.
Vertel dat je de taal zelf niet beheerst en dat je best meer van de taal van de zorgvrager wilt weten. Dit betekent niet dat je een talencursus moet doen. Wel kun je je cliënten aanmoedigen om jou te helpen met de taal. Meestal vinden ze het leuk om je wegwijs te maken in hun eigen moedertaal.

  • Vraag actief naar woorden in de moedertaal van je cliënt. Bijvoorbeeld van de woorden die je in het zorgcontact veel gebruikt.
  • Zet het omgaan met taal eens op de agenda van een teamoverleg. Leg samen met anderen een lijstje aan met veel voorkomende woorden in de (streek)taal.
  • Laat je vrolijk verbeteren door je cliënt. Heb er samen gerust pret omdat je een woord verkeerd uitspreekt.

Je cliënt zal je meer gaan waarderen als hij/zij weet dat er in de moedertaal gesproken kan worden.

Deel deze pagina