Het belang van taalbeleid bij (ouderen)zorg

Met de invoering van de Wmo ligt de regie over de zorg bij de zorgvrager zelf.

Zorgaanbieders en verzorgenden leggen de mogelijkheden voor en de zorgvrager bepaalt zelf de best passende oplossing. Het aanvragen van zorg gebeurt niet zomaar; vaak is er voor de zorgvrager een lastige periode aan vooraf gegaan. Toegeven dat er hulp gevraagd moet worden, is vaak moeilijk te aanvaarden voor de zorgvrager.  Want daarmee  geef je als oudere aan dat je iets niet meer zelfstandig kunt uitvoeren. Zorg vragen en overleggen met zorgaanbieders is daarom toch een emotioneel proces. Het communicatieproces heeft een spilfunctie gekregen in de zorg. Verschillende onderzoeken, zoals Als je plat kunt praten, moet je het niet laten (2005) en Hokker taal prate jo? (2013), hebben uitgewezen dat moedertaal bij ouderdom en dementie een belangrijke rol speelt. Door het gebruik van hun moedertaal voelen zorgvragers zich meer op hun gemak, vooral tijdens situaties waar emoties een belangrijke rol spelen.

Zorgaanbieders en verzorgenden kunnen de taal van de zorgvrager meenemen in het algehele communicatieproces als bijdrage aan het welzijn van de zorgvrager. Zeker tijdens emotionele situaties is het voor zorgvragers fijn om in hun moedertaal te spreken. Bewust omgaan met de taalkeuze betekent ook dat het een factor is in het zorgbeleid.

Deel deze pagina