Taal is bepalend voor het welbevinden

  De belangrijkste conclusie van het onderzoek 'Hokker taal prate jo?' is dat de (moeder)taal die gesproken wordt van belang is in zorgsituaties. Taal is bepalend voor het welbevinden van de zorgvrager én taal bepaalt de afstand tussen verzorgende en zorgvrager. 
  Het gebruik van de moedertaal verkleint die afstand, het spreken van de standaardtaal maakt die afstand groter. Verzorgenden die grip willen hebben op die afstand blijken bewust de (moeder)taal in te zetten om de door hen gewenste afstand te bewerkstelligen.

  Bekijk hier de resultaten

  Denk samen met de zorgvrager, of help hem/haar zelf het antwoord te vinden.

  Meer tips

  Smoute ferhalen by streekgerjochten

  Smoute ferhalen by streekgerjochten

  ‘De smaak te pakken krije’ rjochtet him op it tsjingean fan ûnderfieding by de âlderein troch it oanbieden fan in streekgerjochteboek neffens de metoade fan selektive smaakstjoering. It is in mienskiplik projekt fan Zorgbelang Fryslân, Hof en Hiem, FKA advies, Puur Thijs en de Afûk en wurdt mei mooglik makke troch de Provinsje Fryslân.

  Lees verder

  Thema's:

  Feest en feestdagen / Iten en drinken

  “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  ‘Maatwurk dekt presys de lading fan alles wat wy hjir dogge’, legt Onno Hofstra uit. ‘Wy leverje tsjinsten op maat, mar ek produkten. De minsken dy’t hjir binne, binne allegearre unyk. Se hawwe op ien of oare wize in helpfraach, dêr’t wy ‘op maat’ mei omgeane. Wy biede har wurk en begelieding dy’t by harren past.’

  Lees verder

  Thema's:

  Taal om panyk en stress wei te nimmen

  Taal om panyk en stress wei te nimmen

  In noodsituaties is taal van groot belang. “Inoar goed ferstean kin letterlik fan libbensbelang wêze”, weet Janneke Mollema, verpleegkundige op de traumahelikopter van het UMCG in Groningen. “Yn stressfolle situaasjes falst automatysk werom op dyn memmetaal. Dat jildt foar pasjinten, mar ek foar helpferlieners.”

  Lees verder

  Thema's:

  Deel deze pagina